นวัตกรรมทางเทคนิค

ปั๊มShimge ได้มีการจัดตั้งศูนย์การวิจัยทางเทคนิคตั้งแต่พื้นฐานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนา เพื่อเพิ่มความเป็นเทคโนโลยีและจะสร้างความสามารถในการแข่งขันหลัก ...>> เพิ่มเติม

Shimge ให้คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการพัฒนาของบริษัท และมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบการจัดการคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งดำเนินการวิจัยสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นตลาด ...>> เพิ่มเติม

  • การปฏิบัติการการผลิตรวม
  • การปฏิบัติการการประมวลผลเพลา
  • อุปกรณ์การทดสอบ
  • อุปกรณ์การผลิต

>> เพิ่มเติม