SHIMGE เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายปั๊มสูบน้ำมืออาชีพในประเทศจีน เรานำเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง ปั๊มน้ำระบบหมุนเวียน, ปั๊มจุ่ม,ปั๊มน้ำบาดาล, ปั๊มน้ำแบบบูรณาการขนาดเล็ก และอื่น ๆ