ปั๊มสแตนเลสหลายใบพัด

    1. ปั๊มสแตนเลสหลายใบพัดแนวตั้ง

      ปั๊มน้ำแบบหมุนเหวี่ยงหลายใบพัดแนวตั้งรุ่น BL(T) (เรียกสั้นๆว่า ปั๊มน้ำ) เพียบพร้อมด้วยประสิทธิภาพการทำงานสูง, เสียงเบา

    1. BW(J)E BL(T)E ปั๊มความถี่ตัวแปรอัจฉริยะครบวงจร

      ปั๊มความถี่ตัวแปรอัจฉริยะครบวงจรชุด BW(J)E และ BL(T)E เป็นของอุปกรณ์แหล่งจ่ายน้ำแรงดันชุดใหม่ที่พัฒนาขึ้นใหม่โดยเรา ซึ่งเป็นการรวบรวมการควบคุมความถี่ตัวแปร, ปั๊มน้ำ และถังแรงดัน; มีรูปร่างสวยงาม เครื่องสูบน้ำได้ไปถึงงานระดับสูงระหว่างประเทศ;